דיווחים על זכויות האדם סביב העולם

ארגוני זכויות האדם מפרסמים גם דו"חות שנתיים וגם דו"חות מיוחדים אודות סיטואציות ספציפיות ודוחקות שנוגעות לזכויות האדם.

דו"ח אמנסטי הבינלאומי 2008

"מנהיגי העולם חייבים התנצלות על כישלונם לקיים את ההבטחה לצדק ולשוויון שכלולה ב-'הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' (UDHR), אשר אומצה לפני 60 שנה. בששת העשורים האחרונים, הרבה ממשלות גילו עניין רב יותר בניצול לרעה של כוח או ברדיפה אחר אינטרסים אישיים בפוליטיקה, מאשר בלהעניק כבוד לזכויות של אותם אלה שהם מנהיגים". report2008.amnesty.org/eng/introduction

דו"ח עולמי לשנת 2008 של 'תצפית על זכויות האדם'

"לעיתים נדירות קרה ששיבחו כל-כך את הדמוקרטיה ועם זאת הפרו אותה כל-כך, שקידמו אותה כל-כך ועם זאת זלזלו בה כל-כך, שהיא היתה כל-כך חשובה ועם זאת כל-כך מאכזבת. היום, הדמוקרטיה הפכה להיות התנאי ההכרחי שמעניק לגיטימציה. ממשלות מעטות מוכנות להראות לא-דמוקרטיות. ובכל זאת, הסימוכין של הטוענים נגד לא עמדו בקצב עם צבירת הפופולריות של הדמוקרטיה ..." hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008

משרד הנציב העליון של האומות המאוחדות למען זכויות האדם

פרסומים שהופיעו לאחרונה כוללים ספר-עזר לארגון לא-ממשלתי ותוכנית פעולה עבור תכנון עולמי לחינוך בנושא זכויות האדם. www.ohchr.org/EN/PublucationsResources/Pages/Publications.aspx

משרד החוץ של ארה"ב

דו"חות המדינה השנתיים של משרד החוץ של ארה"ב על פעילויות של זכויות האדם, סוקרים את מצב זכויות האדם ברחבי העולם (מחוץ לארה"ב).
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt

הורד