זכות האדם מספר 16

נישואין ומשפחה

נישואין ומשפחה

זכות האדם מספר 16

נישואין ומשפחה

1. כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות במעשה הנישואין בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם.

2. כניסה לנישואין תיעשה אך ורק מתוך הסכמה מלאה וחופשית של בני הזוג המיועדים.

3. המשפחה היא היחידה הטבעית והבסיסית של החברה וזכאית להגנה של החברה והמדינה.

חתום על העצומה