זכות האדם מספר 21

הזכות לדמוקרטיה

הזכות לדמוקרטיה

זכות האדם מספר 21

הזכות לדמוקרטיה

1. כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.

2. כל אדם זכאי לשוויון בכניסה לשירות במנגנון של ארצו.

3. רצון העם הוא היסוד לסמכותה של הממשלה. העם יביע את רצונו בבחירות כשרות הנשנות לעתים מזומנות, לפי זכות בחירה כללית ושווה ובהצבעה חשאית, או לפי סדר של בחירה חופשית כיוצא בזה.

חתום על העצומה