זכות האדם מספר 20

החופש להתכנסות ציבורית

החופש להתכנסות ציבורית

זכות האדם מספר 20

החופש להתכנסות ציבורית

1. לכל אחד יש את הזכות ואת החופש להתכנסות ולהתאספות בדרכי שלום.

2. לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.

חתום על העצומה