זכות האדם מספר 5

לא לעינויים

לא לעינויים

זכות האדם מספר 5

לא לעינויים

לא יהיה אדם נתון לעינויים או ליחס או לעונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים.

חתום על העצומה