זכות האדם מספר 11

אנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו

אנחנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו

זכות האדם מספר 11

אנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו

אדם שנאשם בעבירה פלילית הוא בחזקת זכאי, עד שלא הוכחה אשמתו, ונשפט בצדק במשפט ציבורי וניתנו לו כל האמצעים הדרושים להגנתו.

2. לא יורשע אדם בעבירה פלילית על מעשה או מחדל שלא נחשבו בשעתם לעבירה פלילית לפי החוק הלאומי או הבינלאומי. לא יוטל עונש חמור מהעונש שהיה נהוג בזמן שעבר את העבירה הפלילית.

חתום על העצומה