זכות האדם מספר 6

יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך

יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך

זכות האדם מספר 6

יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך

כל אדם זכאי להיות מוכר בכל מקום כישות בעלת זכויות בפני החוק.

חתום על העצומה