דווח על הפרות זכויות האדם

אתה יכול – וצריך – לדווח על הפרות זכויות האדם. אפילו אם מבצעי העבירה לא מועמדים לדין, פרסום או חקירה פוטנציאלית יכולים לרסן אותם. 

  1. ערוך רשימה של סעיפי 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' שהופרו.
  2. ציין את העובדות, באופן המפורט ביותר האפשרי בסדר כרונולוגי.
  3. כלול את התאריך, הזמן והמקום של המקרה(ים); שם ותפקיד מבצע(י) העבירה; מקום המעצר במידת הצורך; שמות וכתובות של כל העדים וכל נתון חשוב אחר. 

ארגונים שיש לדווח להם:

 

 

הורד