הצטרף למאבק
למען זכויות האדם

1. הגש עצומה לממשלה שלך

'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' היא ההסכמה הבסיסית והבינלאומית על מהן זכויות האדם, ולכן היא חייבת להיות ידועה ומיושמת ברחבי העולם. 

השמע את קולך. הכנס את החינוך על זכויות האדם לתוכנית הלימודים בבתי-ספר ובאוניברסיטאות. אתה יכול לוודא שכולם לומדים את זכויות האדם ודורשים את יישומן, על-ידי חתימה על עצומה זאת.

2. צור או שתף קישור אלינו

צור או שתף קישור אלינו (www.humanrights.com) מהאתר שלך או מהאתר של הארגון או המוסד החינוכי שלך.

3. הקם קבוצה

האם אתה רוצה לקחת חלק פעיל ביצירת פעילויות וקידום המטרה של זכויות האדם באיזור הקהילתי או המקצועי שלך? הדבר האפקטיבי ביותר שאתה יכול לעשות הוא להקים קבוצה!

4. קדם את יוזמות העצומה

אתה יכול להתחיל לקדם מיד את יוזמות העצומה מתוך הקבוצה שלך ולשלוח מכתבים למחוקקים בבקשה לחוקק חוקים בנושא זכויות האדם (וגם למנוע חוקים הפוגעים בזכויות האדם).

 

5. השג עותקים של הסרט 'הסיפור של זכויות האדם' ושל 'תשדירי השירות של זכויות האדם'

התחל להראות את הסרטים האלה לחבריך ולעמיתיך. ניתן להזמין את החוברות האלה במהדורות מיוחדות לנוער.

הורד
הורד