זכות האדם מספר 19

חופש הביטוי

חופש הביטוי

זכות האדם מספר 19

חופש הביטוי

כל אדם זכאי לחופש הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעותיו ללא כל התערבות ולחפש ולקבל ידיעות ורעיונות, לקבלן ולמסרן בכל אמצעי התקשורת וללא סייגי גבולות.

חתום על העצומה