זכות האדם מספר 14

הזכות למקלט

הזכות למקלט מדיני

זכות האדם מספר 14

הזכות למקלט

(1) כל אדם זכאי לבקש ולקבל בארצות אחרות מקלט מרדיפות.

(2) אין להסתמך על זכות זו במקרה של האשמה פלילית שמקורה האמיתי במעשי פשע לא מדיניים או במעשים שהם בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.

חתום על העצומה