זכות האדם מספר 7

כולנו שווים בפני החוק

כולנו שווים בפני החוק

זכות האדם מספר 7

כולנו שווים בפני החוק

הכול שווים לפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק. הכול זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה את ההכרזה הזאת ומפני כל הסתה לאפליה כזו.

חתום על העצומה