זכות האדם מספר 1

כולנו נולדנו חופשיים ושווים

כולנו נולדנו חופשיים ושווים

זכות האדם מספר 1

כולנו נולדנו חופשיים ושווים

כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם התברכו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.

חתום על העצומה