זכות האדם מספר 12

הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות

זכות האדם מספר 12

הזכות לפרטיות

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בתכתובות שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה שכאלה.

חתום על העצומה