זכות האדם מספר 23

זכויות העובדים

זכויות העובדים

זכות האדם מספר 23

זכויות העובדים

(1) כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה מפני האבטלה.

(2) כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שוות ערך.

(3) כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום ראוי על-פי כבוד האדם אשר יושלם, אם אכן הכרחי, על-ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.

(4) כל אדם זכאי ליצור איגודים מקצועיים ולהצטרף לאיגודים כאלו כדי להגן על ענייניו.

חתום על העצומה