זכות האדם מספר 9

אין לעצור אדם שלא בצדק

אין לעצור אדם שלא בצדק

זכות האדם מספר 9

אין לעצור אדם שלא בצדק

אף אדם לא יהיה מטרה למאסר, מעצר או הגלייה שרירותית.

חתום על העצומה