צור קשר

צור קשר

השתמש בטופס זה על מנת לקבל מידע נוסף, לחלוק מידע בנוגע לסוגיות בנושא זכויות אדם או תוצאות והצלחות שהיו לך בהשגת היעדים של 'ההכרזה של לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'.

אם ברצונך להתנדב לעבוד בקמפיין של זכויות האדם, ספר לנו עוד על עצמך ואיך ברצונך לעזור.

United for Human Rights

6331 Hollywood Blvd., #720
Los Angeles, CA 90028 USA
Phone: USA +1(323) 661-1144
[?]