זכות האדם מספר 18

חופש המחשבה

חופש המחשבה

זכות האדם מספר 18

חופש המחשבה

כל אדם זכאי לחופש המחשבה, המצפון והדת; חופש זה כולל את הזכות להמיר את דתו או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו, לבדו או בציבור, ברשות הפרט או ברשות הרבים, דרך הוראה, מנהגים, פולחן ושמירת מצוות.

חתום על העצומה