זכות האדם מספר 13

חופש התנועה

חופש התנועה

זכות האדם מספר 13

חופש התנועה

1.כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך הגבולות של כל מדינה.

2. כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו, ולחזור אל ארצו.

חתום על העצומה