RealTime

קורס באינטרנט ללא תשלום על זכויות האדם

האם אתה יודע את זכויותיך? העובדה היא שרוב האנשים לא מסוגלים לציין יותר מקומץ מתוך 30 זכויות האדם שכולנו חולקים. ועם זאת, אלה אותן הזכויות שמבטיחות את בטיחותנו, את ביטחוננו ואת חיינו. הקורס האינטראקטיבי הזה מציע מבוא לזכויות האדם ומתאר את התפתחותן במהלך ההיסטוריה עד ימינו. הוא מלמד אותך על המסמכים החשובים ביותר בעולם על זכויות האדם וכל סעיף מתוך 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'. התחל מיד, כי כשאתה יודע את זכויותיך, אי אפשר יהיה לעולם לקחת אותן ממך.

בקורס הזה אתה תלמד:

  • את 30 זכויות האדם שיש לכל אדם
  • איך זכויות האדם התחילו ולמה יש לנו אותן
  • 'הסיפור של זכויות האדם'