0.2 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

בשלב הבא אתה תקרא מתוך החוברת 'הסיפור של זכויות האדם'. לפני שאתה מתחיל, בדוק את הבנתך את המילים הבאות שקשורות לזכויות האדם: