RealTime
3.2 קרא

סעיף 12 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 12

אף אחד לא יהיה נתון להתערבות שרירותי בפרטיותו, משפחתו, ביתו או תכתובתו, ולא להתקפות על כבודו ושמו הטוב. לכל אחד הזכות להגנה של החוק מפני התערבויות או התקפות כאלו.