RealTime
4.4 קרא

סעיף 20 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 20

  1. לכל אדם הזכות לחופש של להתכנסות והתאגדות ללא הפרעה.
  2. אף אחד לא יחויב להשתייך לאיגוד.