RealTime
5.4 קרא

סעיף 27 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 27

  1. לכל אדם הזכות להשתתפות חופשית בחיים התרבותיים של הקהילה, ליהנות מהאומנויות ולהיות חלק מההתקדמות המדעית והתועלת המופקת ממנה.
  2. לכל אדם הזכות להגן על התועלת המוסרית והחומרית מהתוצרים המדעיים, הספרותיים והאומנותיים אשר אותם יצר.