תכנית לימודים
לזכויות האדם

כמה חשובות הן זכויות האדם? הרבה לפני שהביטוי "זכויות האדם" נוצר, גברים ונשים לחמו ומתו למען חירויות אדם בסיסיות. למעשה, המאבק הזה נמשך אלפי שנים ועדיין ממשיך היום.

כי אחרי הכול, זכויות האדם הן הבסיס לכל מה שאנשים מוקירים לגבי אורח חייהם. בהעדרן, אושר מתמשך הוא בלתי אפשרי, מכיוון שאין ביטחון אישי, אין חירות ואין הזדמנות. לכן, כל העמים הכירו כבר מזמן בחשיבותן הבסיסית ושאפו לנסח אותן ולהגן עליהן.

אולם היה צורך במלחמת עולם ובמותם של עשרות מיליוני אנשים כדי להביא לכך שכל המדינות החשובות בעולם ייפגשו וייצרו כתב-זכויות אוניברסלי אמיתי.

'ההכרזה העולמית לזכויות האדם' היא המסמך החשוב בעולם לזכויות האדם. הפיסקה הפותחת היא הצהרה מלאת עוצמה על העקרונות ששוכנים בליבה של המערכת המודרנית של זכויות האדם: "הכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש, הצדק והשלום בעולם".

עם זאת, המציאות העגומה היא שכמעט בכל מדינה בעולם, חלק מסוים מהאוכלוסיה נופל קורבן לעינויים, סחר בעבדים, רעב, חוסר צדק, אפליה והפרות אחרות של זכויות האדם.

וזה מחזיר אותנו לבעיה האמיתית – רוב האנשים כלל אינם מודעים להכרזה בדבר זכויות האדם ול-30 הזכויות שהיא מכילה. ולכן, קיים פער גדול בין ניסוחן של מטרות ההכרזה לבין השגתן. מיליוני אנשים אינם חופשיים. הצדק לעיתים קרובות אינו הוגן. והשלום הוא שאיפה בלתי מושגת באזורים רבים בעולם.

האתגר הוא לגשר מעל התהום האדירה שקיימת בין האידיאל של זכויות האדם לכולם למציאות של הפרות נרחבות של זכויות האדם.

באמצעות יישום החומרים הנמצאים במדריך למחנך, ב-DVDs ובחוברות שניתנים להשגה בחינם, ובאמצעות הכנסת הנושא של זכויות האדם לתוכניות הלימודים שלהם, מחנכים יכולים לעשות הרבה כדי להגשים את זכויות האדם.

האנשים שעוסקים באכיפת חוק, אנשים מתחום המשפט וכמו כן אנשים שעובדים עם צעירים צריכים גם הם ללמוד את החומרים החינוכיים האלה ולהשתמש בהם כדי להעלות את המודעות בארגונים ובסוכנויות שלהם, והם בתורם יאיצו את היישום של ההכרזה העולמית לזכויות האדם במדינה או באיזור שלהם.

הזמן את ערכת הלימוד ללא תשלום >>

הורד