מהי ההגדרה של זכויות האדם

מהן זכויות האדם שלך?

בואו נתחיל עם כמה הגדרות בסיסיות:

אדם: שם עצם
בן המין האנושי; איש, אישה או ילד; בן אנוש.

זכויות: שם עצם
דברים להם אתה זכאי או שמותרים לך; חירויות אשר מובטחות לך.

זכויות האדם: שם עצם
הזכויות שהן שלך רק משום שאתה אדם.

אם תשאל אנשים ברחוב, "מהן זכויות האדם?" תקבל הרבה תשובות שונות. הם יספרו לך על הזכויות שהם מכירים, אבל מעט מאד אנשים יודעים מהן כל הזכויות שלהם.

כפי שמתואר בהגדרה שלעיל, זכות היא חירות מסוג כלשהו. היא משהו שלו אתה זכאי מתוקף היותך אדם.

זכויות האדם מבוססות על העיקרון של כבוד האדם. ההנחה שבבסיסן, היא שכל אדם הוא מוסרי והגיוני וכי מגיע לו שיתייחסו אליו בכבוד. הן נקראות זכויות האדם משום שהן חלות על כל בני האדם. בעוד שאומות או קבוצות מסוימות נהנות מזכויות מיוחדות, אשר חלות רק עליהן, זכויות האדם הן הזכויות להן כל אחד זכאי – לא משנה מי הוא או היכן הוא גר – רק משום שהוא חי.

עם זאת, הרבה אנשים, כאשר מבקשים מהם לנקוב בזכויותיהם, ימנו רק את חופש הדיבור וחופש האמונה ואולי אחת או שתיים נוספות. אין ספק שאלו זכויות חשובות, אבל ההיקף המלא של זכויות האדם רחב הרבה יותר. משמעותן מתן בחירה והזדמנות. משמעותן חופש להשיג עבודה, לבחור קריירה, לבחור בן-זוג ולגדל ילדים. הן כוללות את הזכות לחופש תנועה ברחבי העולם ואת הזכות להתפרנס בכבוד, ללא הטרדה, ניצול לרעה ואיום מפני פיטורים שרירותיים. הן אפילו כוללות את הזכות לזמן פנוי.

בימים עברו זכויות האדם לא היו קיימות. ואז עלה הרעיון שמגיעות לאנשים חירויות מסוימות. ורעיון זה, בעקבות מלחמת העולם ה-II, הביא לבסוף למסמך שנקרא 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' ובו שלושים הזכויות להן זכאים כל בני האדם.

חתום על העצומה