הפרות
זכויות האדם

סעיף 21 – הזכות לדמוקרטיה

"1. כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.

2. כל אדם זכאי לשוויון בכניסה לשירות ציבורי של ארצו.

3. רצון העם הוא היסוד לסמכותה של הממשלה. העם יביע את רצונו בבחירות כשרות הנשנות לעתים מזומנות, לפי זכות בחירה כללית ושווה ובהצבעה חשאית, או לפי סדר של בחירה חופשית".

בזימבבואה, מאות פעילי זכויות האדם וחברים במפלגת האופוזיציה העיקרית, ה-'תנועה לשינוי דמוקרטי' (MDC), נעצרו בגין השתתפות בהתקהלות שקטה.

בפקיסטן, אלפי עורכי דין, עיתונאים, פעילי זכויות האדם ופעילים פוליטיים נעצרו מפני שדרשו דמוקרטיה, שלטון חוק ומערכת משפט עצמאית.

בסוף 2007 היו עדיין כלואים בקובה 62 אסירי מצפון בגין השקפות או פעילויות פוליטיות בלתי אלימות.

סיכום

זכויות האדם קיימות, כפי שהן מתוארות ב-''הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'' ובכל מערכת החוקים הבינלאומית לזכויות האדם. הן מוכרות – לפחות בעקרון – על-ידי רוב המדינות, ומהוות את הבסיס לחוקות של מדינות רבות. ועדיין, המצב האמיתי בעולם רחוק מאוד מהאידיאלים שבהכרזה.

עבור אנשים מסוימים, המימוש המלא של זכויות האדם הוא שאיפה מרוחקת ובלתי ניתנת להשגה. אפילו החוקים הבינלאומיים של זכויות האדם קשים לאכיפה, וטיפול בתלונה יכול להמשך שנים ולעלות הרבה כסף. אותם חוקים בינלאומיים משמשים גורם מרסן אך הם אינם מספקים הגנה הולמת לזכויות האדם, כפי שמעידה המציאות הבוטה של הפרות המתבצעות באופן יומיומי.

אפליה משתוללת בכל העולם. אלפים יושבים בכלא רק כי אמרו את דעתם. עינויים ומאסרים פוליטיים, לרוב ללא משפט, הינם דבר שבשגרה, והם קורים ומקובלים – אפילו בכמה מדינות דמוקרטיות.

אבל אתה יכול להשפיע. למד את העובדות, קרא את הדו"חות על זכויות האדם מרחבי העולם.

רכוש עותקים של חוברות 'הסיפור של זכויות האדם' בחנות הספרים שלנו, והפץ אותם למכריך, לאנשים באיזור שלך ובממשל המקומי שלך.

חתום על העצומה