זכות האדם מספר 8

זכויות האדם שלך מוגנות על פי חוק

זכויות האדם שלך מוגנות על פי חוק

זכות האדם מספר 8

זכויות האדם שלך מוגנות על פי חוק

כל אחד זכאי לעזרה יעילה מטעם בתי-הדין הלאומיים המוסמכים לגבי מעשים המפרים את זכויות היסוד שניתנו לו על-ידי החוקה או על-ידי חוק.

חתום על העצומה