זכות האדם מספר 2

אל תפלה

אל תפלה

זכות האדם מספר 2

אל תפלה

כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה מטעמי: גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או דעה בנושאים אחרים, שמקורם במוצא לאומי או חברתי, רכוש,לידה או מעמד אחר.

יתרה מזו, לא יופלה אדם על בסיס מעמדה המדיני, סמכותה או על פי מעמדה הבינלאומי של המדינה או הארץ שאליה הוא שייך. בין שהארץ היא עצמאית, ובין שהיא נתונה לנאמנות, בין שהיא נטולת שלטון עצמי ובין שריבונותה מוגבלת.

חתום על העצומה