זכות האדם מספר 4

לא לעבדות

לא לעבדות

זכות האדם מספר 4

לא לעבדות

לא יהיה אדם עבד או משועבד; עבדות וסחר עבדים ייאסרו בכל צורותיהם.

חתום על העצומה