"כולנו יודעים מהן הבעיות, וכולנו יודעים מה הבטחנו להשיג. מה שדרוש עכשיו הוא לא עוד הכרזות או הבטחות, אלא פעולות כדי להגשים את ההבטחות שכבר ניתנו."

– קופי ענאן, המזכ"ל לשעבר של האומות המאוחדות

אתגרים של זכויות האדם

בחופש רב יותר: בכיוון של התפתחות, ביטחון וזכויות האדם לכל

מאת קופי ענאן, המזכ"ל לשעבר של האומות המאוחדות.

דו"ח של האומות המאוחדות מה-26 במאי 2005. דו"ח זה מציג סקירה נוקבת על הגורמים הבולטים להפרות זכויות האדם, ואילו פעולות מדינות החברות באו"ם צריכות לעשות על מנת להבטיח שהיעדים של 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' באמת יושגו.

מצורף בזאת:

האתגרים של זכויות האדם

  1. עוני ואי צדק גלובלי
  2. אפלייה
  3. מאבקים מזוינים ואלימות
  4. פטור מעונש
  5. דמוקרטיה לוקה בחסר
  6. מוסדות חלשים

האתגרים ביישום

  1. הפער בידע
  2. הפער ביכולת
  3. הפער בהתחייבות
  4. החוסר בביטחון

מר ענאן עוד מתאר את היעדים והאסטרטגיות להפוך את זכויות האדם הבינלאומיות למציאות כך "שאנשים יחידים וקהילות יראו שינוי אמיתי בחייהם".

על מנת לקרוא את הטקסט המלא של הדו"ח, בקר ב-www.un.org/largerfreedom/contents/htm

הורד