ארגוני זכויות האדם
נציבויות לזכויות האדם

הנציבות לזכויות האדם באיחוד האירופאי:

הנציבות הינה מוסד עצמאי בתוך המועצה האירופאית, אשר בסמכותה לקדם את המודעות ואת הכבוד לזכויות האדם בארבעים ושבע המדינות החברות באיחוד האירופאי. עבודת הנציבות, אם כן, מתמקדת בעידוד אמצעים לרפורמה כדי להשיג שיפור מוחשי בתחום של קידום והגנה על זכויות האדם. בהיותו מוסד לא-שיפוטי, משרד הנציב איננו יכול לנקוט פעולה על פי תלונות של יחידים, אולם הנציבות יכולה להסיק מסקנות ולנקוט ביוזמה רחבה יותר על בסיס מידע מהימן בנוגע להפרות של זכויות האדם שנעשו על אינדיבידואלים. www.coe.int

נציב תלונות הציבור של האיחוד האירופאי

נציב תלונות הציבור של האיחוד האירופאי חוקר תלונות לגבי מינהל כושל במוסדות וארגונים של האיחוד האירופאי. נציב תלונות הציבור הינו גוף עצמאי ואובייקטיבי לחלוטין. www.ombudsman.europa.eu

 

דירקטוריון הנציבות האירופאית לתעסוקה, עניינים חברתיים ושוויון הזדמנויות:

הדירקטוריון הכללי של הנציבות האירופאית לתעסוקה, עניינים חברתיים ושוויון הזדמנויות פועל בכיוון של יצירת מקומות עבודה רבים וטובים יותר, לעבר חברה הכוללת את כולם ומעניקה שוויון הזדמנויות לכל. www.ec.europa.eu/social

הנציבות האפריקנית לזכויות האדם והעמים:

נציבות זו אחראית באופן רישמי על שלושה תפקודים עיקריים: ההגנה על זכויות האדם והעמים, קידום זכויות האדם והעמים, והתרגום של כתב זכויות האדם והעמים האפריקני. www.achpr.orgהנציבות האסיאתית לזכויות האדם:

הנציבות האסיאתית לזכויות האדם פועלת, בין השאר, בהתאם לסדר העדיפויות הבא: להגן על ולקדם את זכויות האדם בעזרת השגחה, מחקר, תמיכה ונקיטת פעולות הזדהות.

www.ahrchk.net

הורד