ארגוני זכויות האדם
ארגונים בין-ממשלתיים וממשלתיים


משרד הנציב העליון של האומות המאוחדות למען זכויות האדם:

מטרתו של משרד הנציב העליון של האומות המאוחדות למען זכויות האדם היא לפעול להגנה על זכויות האדם של כל בני האדם; לעזור בהעצמת האנשים למימוש זכויותיהם ולסייע לאותם אלה שממונים על החלת אותן זכויות להבטיח שהן מיושמות.

www.ohchr.org

המועצה לזכויות האדם:

בהיותה גוף בין-ממשלתי שחברות בו 47 מדינות, למועצה לזכויות האדם ישנה המשימה לקדם ולהגן על זכויות האדם בזירה הבינלאומית. המנגנונים שלה לקידום המטרות הללו כוללים סקירה תקופתית כלל עולמית אשר בוחנת סיטואציות בכל 192 המדינות החברות באו"ם, וועדה מייעצת אשר מספקת מומחיות בנושאי זכויות האדם, ונוהל להגשת תלונות שמאפשר ליחידים ולארגונים להביא הפרות של זכויות האדם לתשומת לבה של המועצה.

ארגון האומות המאוחדות לחינוך, מדע ותרבות (unesco):

מטרת הארגון היא ליצור שלום בדעותיהם של בני האדם. פעילותו של הארגון בתחום זכויות האדם מיועדת לחזק את המודעות ופועלת כזרז עבור פעילויות אזוריות, ארציות ובינלאומיות בתחום זכויות האדם.

www.unesco.org

משרד הנציב העליון של האומות המאוחדות למען פליטים:

משרד זה מכוון ומתאם פעולות בינלאומיות להגנה על פליטים ולפתרון בעיות שקשורות לפליטים ברחבי העולם. מטרתו העיקרית היא שמירה על זכויותיהם ועל רווחתם של פליטים. הוא עושה כמיטב יכולתו כדי להבטיח שכל אחד יוכל לממש את זכותו למציאת מחסה ומקלט בטוח במדינה אחרת, עם האפשרות לחזור הביתה מרצונו החופשי, או להתמזג במקום שאליו הגיע או להתיישב מחדש במדינה שלישית.

www.unhcr.org

לשכת משרד החוץ האמריקאי לדמוקרטיה, זכויות האדם וכח העבודה:

לשכת משרד החוץ האמריקאי לדמוקרטיה, זכויות האדם וכח העבודה עושה מאמצים כדי ללמוד את האמת ולקבוע את העובדות בכל חקירותיו בתחום זכויות האדם, לפרסם דו"חות שנתיים על מצבן של מדינות וכו'. הלשכה נוקטת פעולות למניעת עוולות מתמשכות ומקיימת שותפויות עם ארגונים המחוייבים לזכויות האדם.

www.state.gov

המשרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות האדם של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה (OSCE):

המשרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות האדם של ה-OSCE, המורכב מ-56 מדינות מאירופה, מרכז אסיה וצפון אמריקה, מעורב בפעילויות למען זכויות האדם המתמקדות בחופש התנועה והדת, ובמניעת עינויים וסחר בבני אדם.

www.osce.org/odihr

ראו את המועדים הרשמיים של האו"מ המוקדשים לשמירה על זכויות האדםהורד