"ברגע שמתחיל שינוי חברתי, אי אפשר לעצור אותו. אינך יכול לבטל את החינוך של אדם שלמד לקרוא. אינך יכול להשפיל אדם שמרגיש גאווה. אינך יכול לדכא אנשים שכבר לא מפחדים. ראינו את העתיד, והעתיד הוא שלנו".

– סזאר צ'אבז

לוחמים למען זכויות האדם
סזאר צ'אבז (1993-1927)

סזאר צ'אבז, עובד חווה מקסיקני-אמריקאי, מנהיג עובדים ופעיל זכויות האדם, הביא לתנאים טובים יותר לעובדים החקלאיים. הוא נולד בחווה של משפחתו ליד יומה, אריזונה. שם היה צ'אבז עד לתנאים הקשים מהם סבלו פועלי החווה. עובדים נוצלו באופן שיגרתי על-ידי מעסיקיהם, לעיתים קרובות ללא שכר, חיים בצריפים כתמורה לעבודתם, וללא שירותים רפואיים או אמצעים בסיסיים אחרים. ללא קול מלכד, לא היו להם כל אמצעים לשפר את מצבם. צ'אבז שינה זאת כשהוא הקדיש את חייו להכרה בזכויותיהם של העובדים החקלאיים, מעורר בהם השראה ומארגן אותם ל-"איגוד הלאומי של עובדי החווה" שמאוחר יותר הפך ל-"איגוד עובדי החווה". באמצעות צעדות, שביתות וחרם, צ'אבז אילץ את המעסיקים לשלם שכר הולם ולספק הטבות אחרות והיה אחראי לחקיקה של "מגילת הזכויות" הראשונה לעובדים החקלאיים. עבור מחויבותו לצדק חברתי והקדשת חייו לשיפור חיי אדם, צ'אבז קיבל הכרה לאחר מותו עם עיטור הכבוד האזרחי הגבוה ביותר, מדליית החופש הנשיאותית.

הורד