ארגוני זכויות האדם

ארגונים רבים ברחבי העולם מקדישים את מאמציהם להגנה על זכויות האדם ולהפסקת ההפרה של זכויות האדם. ארגוני זכויות האדם המרכזיים מפעילים אתרי אינטרנט מקיפים המתעדים הפרות וקוראים לפעולה מתקנת, הן ברמה הממשלתית והן ברמה הציבורית. התמיכה הציבורית והגינוי של מקרי התעללות חשובים להצלחתם, מאחר וארגוני זכויות האדם הם יעילים ביותר כאשר קריאתם לרפורמה מגובה בתמיכה ציבורית רחבה. להלן מספר דוגמאות של קבוצות כאלה.

ארגונים לא ממשלתיים

פעילי זכויות האדם הטובים ביותר ברחבי העולם הם לעתים קרובות ביותר אזרחים, לא פקידי ממשל. במיוחד, ארגונים לא ממשלתיים שיחקו תפקיד מפתח במיקוד תשומת הלב של הקהילה הבינלאומית בנושאי זכויות האדם.

ארגונים לא ממשלתיים משגיחים על הפעולות של ממשלות ודוחפים אותן לפעול בהתאם לעקרונות של זכויות האדם.

חלק מהקבוצות הללו רשומות להלן יחד עם תיאור המבוסס על המידע באתר האינטרנט שלהן:

אמנסטי הבינלאומי:

ארגון אמנסטי הבינלאומי הינו תנועה כלל עולמית של אנשים אשר מנהלים מסע הסברה למען הכרה בינלאומית של זכויות האדם לכולם. עם למעלה מ-2.2 מיליון חברים ומנויים רשומים ביותר מ-150 ארצות, הם מנהלים מחקר וגורמים לפעולה שתמנע ותחסל הפרות בוטות של זכויות האדם ודורשים צדק עבור אלו שזכויותיהם הופרו. www.amnesty.org

הקרן להגנת הילד: הקרן להגנת הילד הוא ארגון תמיכה בילדים אשר פועל כדי להבטיח הזדמנויות שוות עבור כל הילדים. הקרן להגנת הילד מקדמת מדיניות ותוכניות אשר מוציאות ילדים מעוני, מגנות עליהם מהתעללות והזנחה, ומבטיחות את זכותם ליחס שווה ולחינוך. www.childrensdefense.org

מרכז הפעילות לזכויות האדם:

מרכז הפעילות לזכויות האדם הוא ארגון ללא מטרות רווח שבסיסו בוושינגטון די-סי, בראשו עומד ג'ק הילי, פעיל וחלוץ זכויות האדם הידוע בעולם כולו. המרכז עוסק בנושאים הקשורים ל-'הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' ומשתמש באומנויות ובטכנולוגיות על מנת לחדש, ליצור ולפתח אסטרטגיות חדשות כדי לעצור פגיעות בזכויות האדם. הם גם תומכים בקבוצות חדשות לזכויות האדם הקמות ברחבי העולם. www.humanrightsactioncenter.org

משמר זכויות האדם:

משמר זכויות האדם מסור לשמירה על זכויות האדם של אנשים ברחבי העולם. הם חוקרים וחושפים הפרות של זכויות האדם, מחייבים את המפרים לתת דין וחשבון על מעשיהם, ודורשים מממשלות ומאנשים בעמדת כוח לחסל מעשי עוולה ולכבד את החוק הבינלאומי לגבי זכויות האדם.www.hrw.org

זכויות האדם ללא גבולות (HRWF):

זכויות האדם ללא גבולות מתמקד במעקב, מחקר וניתוח בתחום של זכויות האדם, כמו גם קידום הדמוקרטיה ושלטון החוק ברמה הארצית והבינלאומית. www.hrwf.net

ההתאחדות הלאומית לקידום אנשים צבעוניים (NAACP):

המשימה של ההתאחדות הלאומית לקידום אנשים צבעוניים היא להבטיח את האיכות הפוליטית, החינוכית, החברתית והכלכלית של זכויותיהם של כל האנשים, ולמגר שנאה ואפליה על רקע גזעני. www.naacp.org


מרכז שמעון ויזנטל:

עבודתו של ארגון יהודי בינלאומי יוקרתי זה, הפועל למען זכויות האדם, מוקדשת לתיקון העולם צעד אחר צעד. המרכז מייצר שינויים על-ידי כך שהוא עומד מול אנטישמיות, שנאה וטרוריזם, קידום זכויות האדם וכבוד, עמידה לצד ישראל, הגנה על יהודים ברחבי העולם, ולימוד הלקחים של השואה למען דורות העתיד. www.wiesenthal.com

הורד