הזכות לחיים

זכות האדם מספר 3

הזכות לחיים

לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחופש ולביטחון אישי.

חתום על העצומה
הורד