זכות האדם מספר 24

הזכות לשחק

הזכות לשחק

זכות האדם מספר 24

הזכות לשחק

כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, וזה כולל הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר בזמן החגים.

חתום על העצומה