הזכות לשחק

זכות האדם מספר 24

הזכות לשחק

כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, וזה כולל הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר בזמן החגים.

חתום על העצומה
הורד