עולם הוגן וחופשי

זכות האדם מספר 28

עולם הוגן וחופשי

כל אדם זכאי למשטר סוציאלי ובינלאומי, שבו אפשר יהיה לקיים במלואן את הזכויות והחירויות אשר נקבעו בהכרזה זו.

חתום על העצומה
הורד