חתום על העצומה

'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' היא ההסכמה הבסיסית והבינלאומית על מה הן זכויות האדם, ולכן היא חייבת להיות ידועה ומיושמת ברחבי העולם.

השמע את קולך. הכנס את החינוך על זכויות האדם לתוכנית הלימודים בבתי-ספר ובאוניברסיטאות. אתה יכול לוודא שכולם לומדים את זכויות האדם ודורשים את יישומן, על-ידי חתימה על עצומה זו.