'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'
מסמך רישמי

מבוא

הואיל והכרה בכבוד הטבוע ובזכויות השוות שלא ניתן לשלול אותן של כל החברים במשפחת בני האדם הוא היסוד לחופש, צדק ושלום בעולם,

הואיל והתעלמות ובוז כלפי זכויות האדם הביאו לידי מעשים ברבריים שפגעו במצפון של המין האנושי, וניתנה הכרזה על התהוותו של עולם שבו בני אדם יהנו מחופש הדיבור והאמונה ומחופש מפחד וממחסור בתור השאיפה הגדולה ביותר של האנשים הפשוטים,

והואיל וזה נחוץ, אם לא ידחפו את האדם לבקש מקום מפלט, כמוצא אחרון, למרוד נגד עריצות ודיכוי, שזכויות האדם יהיו מוגנות על-ידי שלטון החוק,

והואיל וזה חיוני לקדם את הפיתוח של יחסי ידידות בין אומות,

והואיל והעמים של המדינות החברות אישרו מחדש בכתב הזכויות את אמונתם בזכויות האדם הבסיסיות, בכבוד ובערך של האדם ובזכויות השוות של גברים ונשים והחליטו לתמוך בהתקדמות החברתית ובסטנדרטים גבוהים יותר של חיים עם חופש רב יותר,

הואיל והמדינות החברות התחייבו להשיג, בשיתוף פעולה עם האומות המאוחדות, את הקידום של כבוד כלל-עולמי וציות לזכויות האדם ולחירויות הבסיסיות,

והואיל והבנה משותפת של זכויות וחירויות אלה היא בעלת חשיבות גדולה ביותר למימוש המלא של ההתחייבות,

לפיכך

האסיפה הכללית,

מכריזה על 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' כעל שאיפה סטנדרטית משותפת לכל העמים והאומות, לעבר המטרה הסופית שכל פרט וכל חלק בחברה, כשהם מודעים להכרזה זו, באמצעות לימוד וחינוך יחתרו לעבר קידום הכבוד לזכויות וחירויות אלה ובאמצעים מתמשכים, לאומיים ובינלאומיים, להבטיח הכרה וציות יעיל וכלל-עולמי, הן בין העמים עצמם של המדינות החברות והן בין העמים בטריטוריות שנמצאות בתחום שיפוטן.

חתום על העצומה