עצומה
על מנת ליישם
את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'

אני,
, מ-
, מכריז בזאת: שהאו"ם אימץ את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' בשנת 1948 בתור ההכרה הבינלאומית הראשונה שלכל בני האדם מגיעות זכויות וחירויות יסודיות, שכל אומות העולם חייבות לכבד אותן ולהגן עליהן; שהחירויות היסודיות אשר מגולמות ב-'הכרזה' וב-'מגילת הזכויות הבינלאומית לזכויות האדם' עדיין אינן קיימות עבור הרבה אנשים מאחר שההפרות של זכויות האדם מהוות בעיה רחבת היקף וגורמות לסכסוכים על רקע אתני, גזעי ודתי; שאני קורא לממשלת gcui_hr:tag_ ולכל המגזר הציבורי והפרטי לוודא שהחירויות היסודיות אשר מגולמות ב-'הכרזה' מיושמות באופן גלובלי והופכות למציאות; שעל מנת להבטיח שהחירויות היסודיות של האדם המגולמות ב-'הכרזה' יהיו ידועות, מובנות ויחולו על כל אחד בכל מקום, אני קורא לממשלת gcui_hr:tag_ להפוך את לימוד זכויות האדם בבתי-הספר לחובה ולנהל מסעי הסברה חינוכיים על זכויות האדם עבור כולם; שאני קורא לממשלת gcui_hr:tag_ ולארגונים במגזר הציבורי והפרטי לקדם את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' בעזרת מסעי הסברה חינוכיים, אירועים, פרסום נרחב והפצה של ה-'הכרזה' לילדים ומבוגרים לכל אורכה ורוחבה של המדינה.
תפקיד/עיסוק:כתובת אי-מייל