חדשותהופכים את זכויות האדם למציאות עולמית

גיבורים של זכויות האדם מקבלים וידוע באו"ם

בוועידה הבינלאומית השנתית ה-15 בנושא זכויות האדם באו"ם השתתפו 94 בני נוער נציגים ושגרירים (משמאל); פרסי הגיבורים של זכויות האדם ניתנים לדויד קריצון מישראל; לנפאמארה ג'ונה מגמביה (למעלה מימין); ולאיסה סופיין חוסיין מעיראק (למטה מימין).

במהלך ועידת הפסגה הבינלאומית השנתית ה-15 בנושא זכויות האדם באו"ם, הוענקו פרסים של 'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי' לשלושה אנשים הומניטריים מובילים על עבודתם בשינוי פני האומה שלהם.

בוועידות הפסגה הבינלאומיות השנתיות של זכויות האדם, פעילים בולטים למען זכויות האדם זוכים בפרס גיבור זכויות האדם. בוועידת הפסגה השנתית ה-15 שנערכה השנה במטה האו"ם בניו-יורק, ד"ר מרי שאטלוורת', הנשיאה של 'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי', הגישה את הפרסים לשלושה אנשים הומניטריים מובילים:

  • דויד קריצון ו-'נוער למען זכויות האדם' ישראל על איחוד קהילות מגוונות מבחינה אתנית ודתית. באמצעות עבודתם, הם הרחיבו את החינוך למען זכויות האדם ברחבי 23 איזורים בתל אביב ול-100,000 אנשים בקירוב בירושלים, וכך בנו בסיס לשלום.
  • נפאמארה ג'ונה הוא המייסד והמנכ"ל של Beakanyang Kafo (שפירושו הזדמנויות שוות לכולם), ארגון לא ממשלתי למען זכויות האדם. במשך 22 שנה, תחת דיקטטורה בגמביה, הוא היה קול מוביל וכוח חשוב לשינוי באמצעות הקמפיין הנרחב שלו למודעות לזכויות האדם ולדמוקרטיה. הפעילויות העממיות שלו הגיעו ליותר מ-20,000 אנשים עם חינוך בנושא זכויות האדם. עכשיו הוא משתף פעולה עם הממשלה הלאומית הדמוקרטית החדשה ועם גופים לא ממשלתיים כדי לבנות מסגרת לחינוך על זכויות האדם.
הזוכים האלה מהווים עדות להיקף החינוך בנושא זכויות האדם ברחבי כל גבולות המדינות, הפלגים האתניים ועל אף ההבדלים הדתיים.
  • למרות סיכון תמידי ואיום בפועל מהמדינה האסלאמית, איסה סופיין חוסיין הכשיר יותר מ-1,700 אנשי מודיעין, ביטחון ומשטרה בקורדיסטן בנושא זכויות האדם. הוא היה בין הראשונים שהשתמשו ויישמו את תוכנית הלימודים של 'מאוחדים למען זכויות האדם' בשפה הכורדית ועכשיו הוא מכשיר מחנכים אחרים שימשיכו את הפעילויות שלו.

הזוכים האלה מהווים עדות להיקף החינוך בנושא זכויות האדם ברחבי כל גבולות המדינות, הפלגים האתניים ועל אף ההבדלים הדתיים. הם דוגמה בולטת של הגיבורים האחרים הרבים ברחבי העולם שנאבקים למען זכויות האדם ופועלים לשפר תנאים במולדתם.עובדות

סחר בבני אדם:

ההכרזה האוניברסלית אומרת: ״אף אחד לא יוחזק כעבד או כמשועבד", אבל העבדות עדיין קיימת כיום

50%

מהאנשים

שנלכדו בסחר בבני אדם הם כפי הנראה ילדים

2 עד 4

מיליון

ילדים מאולצים לעסוק בזנות כחלק מהסחר העולמי של יחסי מין בתשלום

800-600

אלף קורבנות

נקנים ונמכרים בין מדינות בעולם כל שנה לצורך עבודת כפייה או יחסי מין בתשלום

2 עד 4

מיליון

נסחרים כל שנה בתוך גבולות המדינות וגם בין מדינות בעולם

32

מיליארד דולר

נעשים כל שנה דרך תעשיית הסחר בבני אדם בעולםהצטרף לתנועה

הצטרף לתנועת זכויות האדם הבינלאומית בכך שתהפוך לחבר ב-'מאוחדים למען זכויות האדם' (UHR).‏ UHR מסייע לאינדיבידואלים, למחנכים, לארגונים ולגופים ממשלתיים בכל רחבי העולם להגביר את המודעות ל-׳הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם׳.

הורד
הורד