חופש המחשבה

זכות האדם מספר 18

חופש המחשבה

כל אדם זכאי לחופש המחשבה, המצפון והדת; חופש זה כולל את הזכות להמיר את דתו או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו, לבדו או בציבור, ברשות הפרט או ברשות הרבים, דרך הוראה, מנהגים, פולחן ושמירת מצוות.